Головна / Новини / Оголошення

Оголошення

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Гніздичівської селищної ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Гніздичівської селищної ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

10) здійснює добір кадрів;

11)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців служби;

12) подає селищному голові пропозиції щодо:

Призначення на посаду і звільнення з посади працівників у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, присвоєння їм рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників служби які не є державними службовцями їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

14) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання – заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Дата, час і місце проведення конкурсу 23 лютого 2019 року,  початок о 10.00 год.

за адресою: 81740, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул. Грушевського, 3.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Сушко Ірина Іванівна,

тел. 0688446369

 

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища; ступінь вищої освіти не нижча магістр (у разі коли  особа, здобула вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну  вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2  розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту», то така прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

Досвід роботи досвід служби в органах місцевого самоврядування, роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В”або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше року
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

 

 

Професійна компетентність
  Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань виконання плану змін та покращень
здатність приймати зміни та змінюватись
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
3 Особистісні компетенції відповідальність
наполегливість
Професійна компетентність
  Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».
3) Закон України «Про запобігання корупції».
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Закон України «Про охорону дитинства».

 

 

 

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади