Головна / Оголошення / Конкурс на заміщення вакантної посади

Конкурс на заміщення вакантної посади

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.Планує роботу відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища селищної ради.

2.Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між посадовими особами відділу, організовує, координує та контролює їх роботу, аналізує стан виконавської дисципліни у відділі.

3.Організовує, виконує та здійснює контроль за підготовкою проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та інших розпорядчих документів з питань регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища.

4.Організовує роботу щодо підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок та забезпечує їх укладення.

5.Організовує роботу щодо підготовки проведення земельних торгів (аукціонів) на набуття прав юридичними та фізичними особами на землю.

6.Забезпечує контроль за виконанням землекористувачами рішень селищної ради стосовно оформлення документів на право користування земельними ділянками комунальної власності.

7.Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, спрямованих на реалізацію земельної реформи, охорони та раціонального використання земель.

8.Приймає участь у розробленні перспективних та вдосконаленні існуючих програм реформування земельних відносин та у підготовці місцевих програм використання та охорони земель комунальної власності.

9.Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності громади відповідно до положення.

10.Приймає участь у підготовці інформації для розгляду комісією з питань визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.

11.Готує за участю спеціалістів відділу матеріали для передачі до правоохоронних та судових органів, структурних підрозділів селищної ради з метою усунення порушених прав селищної ради у сфері земельного та містобудівного законодавства.

12.Готує до підприємств, установ, організацій селищної ради та фізичних осіб листи-попередження, повідомлення та претензії з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища.

13.Уживає разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель комунальної власності.

13.Приймає участь в засіданнях комісії з розгляду земельних спорів у межах селищної ради, що відносяться до повноважень відділу.

14.Здійснює особистий прийом юридичних та фізичних осіб, проводить роз’яснювальну роботу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища, опрацьовує відповідно до резолюцій керівництва та напрямів роботи відділу у встановлені строки скарги, листи, клопотання, заяви органів  виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповіді.

15.Здійснює на території селищної ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сферірегулюванняземельнихвідносин.

16.Приймає участь в організації проведення аукціонів (конкурсів) на право оренди або купівлі-продажу земельних ділянок відповідно до чинного законодавства та положень про їх проведення.

17.Приймає участь у вирішенні земельних спорів у межах селищної ради щодо меж земельних ділянок, що знаходяться у власності та користуванні громадян, і додержання громадянами правил добросусідства.

18.Видає довідки (інформацію) щодо земельних ділянок, а також викопіювання з картографічних матеріалів.

19.Здійснює моніторинг забудови територій селищної ради, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

20.Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території).

21.Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів громади.

22.Взаємодіє з постійними комісіями селищної ради, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.

23.Приймає участь у заходах щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності селищної ради, що надані в користування на умовах оренди та від продажу земельних ділянок.

24.Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання – заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Строк прийняття документів До 4 січня 2021 року,17.30 год.

за адресою: 81740, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул. Грушевського, 3.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Кузишин Олег Михайлович,

тел. 098-74-222-90.

 

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища; ступінь вищої освіти не нижча магістр (у разі коли  особа, здобула вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну  вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2  розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту», то така прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

Досвід роботи Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність
  Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань виконання плану змін та покращень
здатність приймати зміни та змінюватись
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
3 Особистісні компетенції відповідальність
наполегливість
Професійна компетентність
  Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».
3) Закон України «Про запобігання корупції».

 

 

 

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади