Головна / Новини / Конкурс на заміщення вакантної посади

Конкурс на заміщення вакантної посади

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади начальника фінансового відділу виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах Гніздичівської громади;

2. розробляє в установленому порядку проекти місцевого бюджету;

3.  здійснює підготовку розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд ради;

4. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5. розробляє пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

6. проводить разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

7. здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

8. здійснює загальну організацію та управління виконання бюджету, координує в межах своїх повноважень діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

9. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

10. подає на затвердження голові ради положення про відділ;

11.  вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

13. подає на затвердження голови ради проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14. затверджує розпис доходів і видатків відповідного місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

15. призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

17. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання – заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Строк прийняття документів До 07 грудня 2020 року,  17.30 год.

за адресою: 81740, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул. Грушевського, 3.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Кузишин Олег Михайлович,

тел. 098-74-222-90.

 

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища; ступінь вищої освіти не нижча магістр (у разі коли  особа, здобула вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну  вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2  розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту», то така прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

Досвід роботи Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

 

 

Професійна компетентність
  Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань виконання плану змін та покращень
здатність приймати зміни та змінюватись
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
3 Особистісні компетенції відповідальність
наполегливість
Професійна компетентність
  Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».
3) Закон України «Про запобігання корупції».
 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади