Головна / Оголошення / Конкурс на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери  виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

Конкурс на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери  виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери  виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Провідний спеціаліст:

1. Забезпечує реалізацію державної політики та політики Гніздичівської селищної ради з питань культури, фізичної культури та  спорту, туризму, сім’ї та молоді, охорони здоров’я.

2. Організовує та бере участь у проведенні конкурсів,  виставок, фестивалів творчості, конференцій,  форумів, оглядів самодіяльної народної творчості  інших заходів,  спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня жителів громади.

2.1. Здійснює підготовку та проведення  святкових заходів на території Гніздичівської селищної ради до пам’ятних дат, календарних  та обрядових свят;

2.2. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців   Гніздичівської територіальної громади;

2.3. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді;

2.4. Утворює тимчасові оргкомітети для реалізації конкретних програм і заходів, розробляє положення про спортивні змагання, які відбуваються на території ТГ,  підбирає суддівські колегії для їх проведення   і подає на затвердження керівнику відділу, контролює  виконання.

2.5. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ  в закладах культури;

2.6. Надає необхідну методичну допомогу керівникам закладів культури у виконанні завдань, доручень;

2.7. Координує роботу з питань підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників закладів культури та спорту, підпорядкованих Відділу.

 

2.8. Бере участь у перевірках роботи КЗ «Центр культури і дозвілля Гніздичівської селищної ради» та його філій, КЗ «Бібліотека – інформаційний центр інтелектуального та творчого розвитку» та його філій щодо виконання ними нормативно – правових документів з культури.

2.9. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації;

2.10. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладах.

2.11. Розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей і молоді.

2.12. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей і молоді.

2.13. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, впроваджує нові моделі організації культурної  діяльності.

2.14. Здійснює роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії в молодіжному середовищі.

2.15. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи у межах своєї компетенції з оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

2.16. Створює належні умови для ефективного оздоровлення дітей та молоді.

2.17. Веде реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, сприяє розвитку мережі таборів відпочинку з денним перебуванням.

2.18. Готує та подає в установленому порядку аналітичні
матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його
компетенції.

2.19. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм
(проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими
громадськими організаціями.

2.20. Удосконалює в межах своїх  повноважень  систему  пошуку  і
відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх
підтримці.

2.21. Здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно –оздоровчих об’єктів, що належать до сфери відділу селищної ради, контролює дотримання на них правил безпеки під час проведення тренувань і спортивних заходів;

2.22. Веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди і досягнення у громаді.

2.23. Здійснює своєчасний розгляд звернень громадян, спортивних та інших громадських об’єднань, організацій та установ, що стосуються діяльності відділу, в межах своєї компетенції вживає заходів, або подає пропозиції на розгляд керівництва щодо їх вирішення;

2.24. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних умов у підпорядкованих відділу закладах культури, охорони здоров’я;

2.25. Погоджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

2.26. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання – заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Строк прийняття документів До 15.02 лютого 2021 року,  17.30 год.

за адресою: 81740, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул. Грушевського, 3.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Кузишин Олег Михайлович,

тел. 098-74-222-90.

Ференс Віра Василівна

Тел. 098-53-928-27.

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища; ступінь вищої освіти не нижча магістр (у разі коли  особа, здобула вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну  вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2  розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту», то така прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

Досвід роботи Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

 

 

Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань виконання плану змін та покращень
здатність приймати зміни та змінюватись
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
3 Особистісні компетенції відповідальність
наполегливість
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».
3) Закон України «Про запобігання корупції».

 

 

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади