Головна / Влада, документи / Регуляторна політика / Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу 

Назва регуляторного органу: Гніздичівська селищна рада Жидачівського району Львівської області.

Назва документа: проект рішення селищної ради  “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Гніздичівської селищної ради”.

Розробник аналізу регулятивного впливу: виконавчий комітет Гніздичівської селищної ради.

Опис існуючої проблеми
Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України “Про засади державної регуляторної політики”, “Про оренду державного та комунального майна”, яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Гніздичівської селищної ради.

Проблеми, які планується розв’язати шляхом розробки та затвердження Положення полягають у врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна згідно з діючим законодавством, а також у встановленні порядку надання дозволів закладам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна. З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування.

Цілі прийняття рішення селищної ради
Збільшення доходів місцевого бюджету.
Ефективне та прозоре використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селищної ради.
Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
Врахування інтересів орендарів.
Забезпечення інтересів територіальної громади селища.
Конкретизація інших процедур пов’язаних з орендою майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.

Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акту дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, територіальних громад та держави. Сприятиме спрощенню та доступності до нормативно-правової бази, яка регулює питання оренди. Дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. 

Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
– затвердження порядку надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища;
– затвердження процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах.

Альтернативи
Неприйняття Положення залишає прогалини у сфері правового регулювання орендних відносин. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Дане альтернативне рішення збільшить надходження до селищного бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Законів України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна».

Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення селищної ради, у випадку його прийняття, забезпечить встановлення єдиного організаційно-правового механізму внесення та розгляду матеріалів щодо передачі в оренду майна, щодо перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.

Вплив проекту на корупцію
Впровадження прозорого механізму надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного майна та зниженню проявів корупції.

Термін дії акту
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

Таблиця вигод та затрат

Сфера вигодВигодиВитрати
Місцева влада- збільшення надходжень до бюджету громади;
- соціально-економічний розвиток громади;
- ефективне використання та збереження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища;
- зниження соціальної напруги.
- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду
Суб’єкти господарювання- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна;
- можливість отримати приміщення оренду за інших рівних умов (проведення конкурсу);
- захист власних інтересів та прав через договірні відносини.
- сплата орендної плати;
- виконанням взятих на себе під час проведення конкурсу зобов’язань щодо відновлення орендованого майна.
Територіальна громада- підвищення стандартів соціального захистувідсутні
 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади