Головна / Новини / Конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери  виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

Конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери  виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери  виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Головний спеціаліст відділу:

1. Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за виконання своїх повноважень та покладених на нього функцій та завдань.

2.Забезпечує здійснення реалізації державної політики та політики Гніздичівської селищної ради  у соціальній сфері;

3. Забезпечує здійснення аналізу соціальних потреб мешканців громади;

4.Приймає та оформлює документи для надання усіх видів соціальних допомог, здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат і допомог, проведенням інших заходів соціального захисту населення.

5. Приймає та оформлює документи в наданні населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

6. Приймає та оформлює документи для призначення допомоги сім’ям з дітьми.

Забезпечує вирішення у встановленому законодавством порядку питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства та дитинства, компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності в підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів.

8. Проводить кваліфіковані співбесіди з громадянами, які звернулися до відділу, перевіряє правильне заповнення довідок про прибутки та розміри комунальних платежів, з’ясовує інформацію, що дає право на одержання субсидій.

9. В установлені законодавством терміни розглядає звернення громадян, що належать до компетенції спеціаліста і вживає відповідних заходів.

10. Проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань надання субсидій, з відвідуванням самотніх громадян похилого віку.

11. Здійснює роботу з неповнолітніми і неблагополучними сім’ями на території громади.

12. Складає і веде базу даних пільгових категорій населення.

13. Здійснює моніторинг та облік усіх домогосподарств територіальної громади для визначення нарахувань за субсидіями на виплату вартості житлово-комунальних послуг.

14. Здійснює оформлення відповідної документації населенню територіальної громади щодо пенсійних розрахунків.

15. Здійснює оформлення відповідної документації щодо соціального паспорта громади та контролює його виконання.

16. Складає акти обстеження матеріально-побутових умов громадян.

17. Забезпечує контроль за виконанням державних програм щодо саніторно-курортного забезпечення ветеранів війни та інвалідів; забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації; контроль за організацією роботи щодо здійснення компенсаційних виплат на бензин, транспортне обслуговування інвалідів і за невикористане саніторно-курортне лікування інвалідів-війни;
18. Забезпечує організацію та участь в межах своїх повноважень у проведенні на території громади заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов’язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у громаді.

19. Приймає участь у семінарах, удосконалює теоретичні знання та практичні навики;

20. Готує та надає  звіти, оперативну інформацію Департаменту соціального захисту населення, фінансовому управлінню, статуправлінню, пенсійному фонду.

21. Виконує інші доручення начальника  відділу освіти, охорони здоров’я та  соціально-культурної сфери виконавчого комітету  Гніздичівської селищної ради.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання – заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Строк прийняття документів До 15 лютого 2021 року,  17.30 год.

за адресою: 81740, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул. Грушевського, 3.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Кузишин Олег Михайлович,

тел. 098-74-222-90.

Ференс Віра Василівна

Тел. 098-53-928-27.

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища; ступінь вищої освіти не нижча магістр (у разі коли  особа, здобула вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну  вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2  розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту», то така прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

Досвід роботи Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на  посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань виконання плану змін та покращень
здатність приймати зміни та змінюватись
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
3 Особистісні компетенції відповідальність
наполегливість
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».
3) Закон України «Про запобігання корупції».
 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади