Головна / Новини / ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадського обговорення щодо реорганізації «Покрівецької гімназії Гніздичівської селищної ради Львівської області» шляхом приєднання до «Гніздичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гніздичівської селищної ради» з 1 вересня 2025 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадського обговорення щодо реорганізації «Покрівецької гімназії Гніздичівської селищної ради Львівської області» шляхом приєднання до «Гніздичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гніздичівської селищної ради» з 1 вересня 2025 року

 1. Найменування організатора громадського обговорення:  

Гніздичівська селищна рада.

 • Ініціатор громадського обговорення:

Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери.

 • Документи, винесені на громадське обговорення:

Рішення Гніздичівської селищної ради «Про проект рішення «Про реорганізацію «Покрівецької гімназії Гніздичівської селищної ради Львівської області» шляхом приєднання до  «Гніздичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гніздичівської селищної ради».

 • Нормативне забезпечення:
 • Частина перша ст. 143 Конституції України: «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».
 • Пункт 1 частини першої ст. 103-2 Бюджетного кодексу України: «Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї».
 • Абзац 2 пункту 30 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».
 • Абзац перший частини другої ст. 25 Закону України «Про освіту»: «Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом»
 • Абзац другий частини шостої ст. 25 Закону України «Про освіту»: «Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти».
 • Частина перша ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
 • Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.
 • Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника».
 • Порядок та умови  надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  №6 від 14.01.2015 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №245 від 05.03.2024 визначає, що за рахунок  субвенції  не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової  школи), кількість учнів у яких становить:

З 1 вересня 2016 року- менше 25 осіб;

З 1 вересня 2025 року – менше 45 осіб;

З 1 вересня 2026 року – менше 60 осіб.

 • Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документу:

 Жителі Гніздичівської селищної територіальної громади (жителі с. Покрівці зокрема).

 • Мета: Врахування думки жителів с. Покрівці щодо реорганізації Покрівецької гімназії Гніздичівської селищної ради Львівської області шляхом приєднання до  Гніздичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гніздичівської селищної ради.
 • Контакти ініціатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 81740, вул. Грушевського, 3 (Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради), електронна адреса: hnizdychiv.osvita@gmail.com
 • Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: Мізинчук У.І., начальник Відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради.
 • Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення: узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Гніздичівської селищної ради.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Гніздичівської територіальної громади у термін до  30 травня 2025 року.

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади